Menu
Zoeken Annuleer
Via deze link kunt u het gedragsprotocol van De Hoge Voorde lezen, met als uitgangspunt de Kanjertraining die we op school hanteren. We hopen dat het zicht geeft op wat we in dit kader doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode. Het is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht.