Menu
Zoeken Annuleer

Speerpunten van ons onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 hebben teams van de oorspronkelijke scholen met elkaar nagedacht over de hierboven beschreven missie, visie en kernwaarden. Ook ouders en kinderen hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Vanuit de missie, visie en waarden zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen, speerpunten die dagelijks terugkomen in het onderwijs op de Hoge Voorde:

Samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen

Tijdens zowel de lessen rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling als de projecten wereldoriëntatie in de middag wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen, werkvormen waarbij kinderen zoveel mogelijk actief de lesstof verwerken, samen met andere kinderen.

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Beweegwijs

Beweegwijs is een concept dat uitgaat van een indeling van het plein in 6 vakken, die zijn aangegeven met verschillende kleuren:

Blauw staat voor ‘jezelf zijn’
In het blauwe vak spelen kinderen met iets wat ze zelf leuk vinden en proberen dit steeds beter te doen. Als ze willen, kunnen ze hierbij hulp vragen. 

Geel staat voor ‘geduld’
In dit gele vak spelen kinderen om de beurt, wachten ze op elkaar en kijken ze hoe de ander het doet. Wanneer ze zelf aan de beurt bent, doen ze hun best om anderen niet te lang te laten wachten.

Oranje staat voor ‘eerlijk’
In dit oranje vak spelen en delen de kinderen materiaal met elkaar volgens duidelijke afspraken.
Ze spelen zo dat ze het spel plezierig met elkaar op gang houden.

Groen staat voor ‘samenwerken’
In dit groene vak maken de kinderen van te voren met elkaar goede afspraken. Ze nemen initiatief, ze luisteren naar en helpen elkaar om samen het doel te bereiken.  

Rood staat voor ‘respect’
In het rode vak doen de kinderen hun best om op een sportieve manier van anderen te winnen. 

Wit staat voor ‘even niet spelen’
In dit witte vak kunnen kinderen even tot rust komen. Ze kunnen even kijken, nadenken, praten en/of ontspannen, om daarna weer lekker te kunnen spelen.

Meervoudige intelligentie/ VierKeerWijzer

Ieder schooljaar worden er zeven schoolbrede projecten georganiseerd, vanuit het principe van de meervoudige intelligentie. Voor de kinderen van alle groepen wordt eenzelfde basisthema gehanteerd. Uiteraard worden de inhoudelijke doelen wereldoriëntatie naar leeftijd en interesse aangeboden.
Tijdens deze projecten geeft de leerkracht zogenaamde leerkrachtlessen: Hij of zij vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, laat een filmpje zien of geeft een instructie. Daarnaast zijn er keuzelessen: De kinderen hebben dan de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren.


Aandacht voor het talent van AL ONZE kinderen

Alle kinderen hebben een specifiek talent. Door de toepassing van meervoudige intelligentie wordt het talent van alle kinderen op meerdere vlakken benaderd.
Voor de meerbegaafde leerling is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra aanbod, georganiseerd in de zogenaamde kikker- (kinderen groepen 3 en 4) en kangoeroegroepen (kinderen groepen 5 t/m 8). Creatieve en uitdagende opdrachten staan centraal. Voor meer informatie over het meerbegaafde kind, zie de paragraaf leerlingondersteuning.
‘Talent’ is een kernwaarde van De Hoge Voorde. In het huidige schooljaar geven we uiting aan talent door de inzet van de meervoudige intelligentie en door het creëren van een kangoeroe- en kikkergroep. In de jaren hierna wordt de kernwaarde ‘talent’ verder vormgegeven, zodat ook werkelijk alle kinderen hun talent kunnen laten zien.