Menu
Zoeken Annuleer

Resultaten van ons onderwijs

Uitkomsten onderzoeken

In de periode maart/april 2019 is er onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en medewerkers een tevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van deze tevredenheidsonderzoeken zijn met de MR besproken. De directie is tevreden met de uitkomsten van deze onderzoeken en dankt iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête te vullen. Voor de resultaten van het onderzoek zie  https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/24703/Basisschool-De-Hoge-Voorde/categorie/Waardering

Inspectie

Inmiddels worden niet meer de afzonderlijke scholen onderworpen aan een inspectiebezoek maar het schoolbestuur, in dit geval SKBG. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over het bestuur (januari 2018) vindt u op de website van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland www.skbg.nl

Eindopbrengsten en verwijzingen naar voortgezet onderwijs

In 2020 is de Centrale Eindtoets komen te vervallen in verband met de Coronacrisis. De behaalde gemiddelde score voor de Centrale Eindtoets 2019 was 536,9. Het landelijk gemiddelde was 535,7. Hieronder een schematisch overzicht van de scores per vakgebied. Het gaat telkens om percentielscores waarbij 1 de laagste en 100 de hoogste waarde is.   Uitstroom naar het voorgezet onderwijs schooljaar 2019-2020

VMBO Basis Beroeps                                 2
VMBO Basis Beroeps/Kader Beroeps         -
VMBO Kader Beroeps                                8
Mavo                                                         5
Mavo/Havo                                                3
Havo                                                          7
Havo/VWO                                                 7
VWO                                                          9
Totaal                                                        41 leerlingen PO naar VO