Menu
Zoeken Annuleer

Resultaten van ons onderwijs

Tevredenheidsonderzoek ouders

In februari 2018 heeft er op Het Hoge een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Voor De Vordering was dit een jaar eerder. Hieronder een overzicht van de resultaten.

Onderwijsinspectie

Het laatste inspectieonderzoek dat Het Hoge heeft gehad, dateert uit 2013. De Vordering heeft een inspectieonderzoek in 2015 gehad. Inmiddels worden niet meer de afzonderlijke scholen onderworpen aan een inspectiebezoek, maar het schoolbestuur, in dit geval SKBG. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over het bestuur (november 2017) vindt u op de website Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland, www.skbg.nl. Een vijftal scholen is in 2017 meegenomen in een zogenaamd verificatieonderzoek. De Vordering en Het Hoge hoorden hier beide niet bij.

Eindopbrengsten en uitstroom naar voortgezet onderwijs

Omdat Het Hoge en De Vordering in het schooljaar 2017-2018 voor de onderwijsinspectie al één school vormden, zijn de onderwijsopbrengsten groep 8 van beide scholen in een gezamenlijk overzicht opgenomen.
De gemiddelde score was 536,4 terwijl het landelijk gemiddelde 534,9 was. Hieronder een schematisch overzicht van de scores per vakgebied. Het gaat telkens om percentielscores waarbij 1 de laagste en 100 de hoogste waarde is.


Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg: 2 leerlingen
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg: 12 leerlingen
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / Mavo: 1 leerling
Mavo: 8 leerlingen
Mavo / Havo: 10 leerlingen
Havo / VWO: 12 leerlingen
VWO: 8 leerlingen