Menu
Zoeken Annuleer

Ontwikkelingen en vernieuwingen in de school

Het starten met een nieuwe school zoals dat op de Hoge Voorde het geval is geweest, brengt veel vernieuwing met zich mee. Gelukkig niet alleen maar nieuw, er is zeker ook gekeken naar waar beide scholen tevreden mee waren. Dat wat goed was, is in vele gevallen behouden. Voor de speerpunten van de school zie kopje 'School/waar staan we voor en waar zijn we goed in/speerpunten van ons onderwijs'.  

Gedifferentieerd groepsaanbod en klassenmanagement
Binnen het gedifferentieerde aanbod van lessen, wordt er schoolbreed een gezamenlijke aanpak klassenmanagement uitgevoerd. Dit zijn afspraken waarbij de leerling wordt geleerd zo leerkrachtonafhankelijk mogelijk te werken.

Onderwijsplannen op schoolniveau voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we niet meer met groepsplannen maar met onderwijsplannen voor de vakgebieden begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. Eerst worden op schoolniveau de doelen besproken (doelen in leerstof en doelen in opbrengsten), vervolgens de didactiek, de hoeveelheid leertijd, de differentiatie en de evaluatie. Daarnaast gaan de leerkrachten aan de hand van de schoolafspraken bekijken waar op groepsniveau eventueel aanpassingen gedaan moeten worden. Tenslotte worden eventueel aanpassingen gedaan voor de individuele leerling met een andere onderwijsbehoefte dan de middenmoot van de groep.