Menu
Zoeken Annuleer

Missie, visie en waarden

Missie

De Hoge Voorde is dé ontmoetingsplek voor kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt een veilige speelleeromgeving waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen rekenen op leerkrachten die samen met hen en hun ouders het beste uit elk kind weten te halen. Zo kunnen zij opgroeien tot evenwichtige, betrokken personen die bijdragen aan een maatschappij waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar samenleven.

Visie

Wij geven vorm aan onze missie door:
• Werkelijke aandacht te hebben voor het kind dat onderdeel uitmaakt van een groep.
• Daarnaast ook aandacht te hebben voor individuele talenten en (leer)mogelijkheden van kinderen.
• Vanuit de christelijke tradities samen te vieren en samen stil te staan bij bijzondere momenten.
• Een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers.
• Kinderen te leren om zelfstandig, voor een deel zelfverantwoordelijk, zelfredzaam en samenwerkend te zijn.
• Naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de       kinderen.
• Nadrukkelijk stil te staan bij de verbinding tussen kinderen, ouders, school en ketenpartners (waaronder Avonturijn).

Waarden

In het schooljaar 2020-2021 blijven we vanuit verbinding en veiligheid denken en handelen waarbij respect voor elkaar en samenwerking met elkaar hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben wij specifiek aandacht voor talent en onderzoek

De school ziet de gekozen waarden ook als een middel om goed om te kunnen gaan met maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en polarisering. Voor onze kinderen is de wereld waarin zij opgroeien al heel snel heel groot en vanuit de waarden bieden we de kinderen handvatten om zich in deze (digitale) wereld staande te houden.