Menu
Zoeken Annuleer

Schoolbibliotheek

'De schoolbieb maakt lezen leuk'


Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en kan de woordenschat groeien met
ca. 1.000 woorden per jaar.

Lezen en vooral ook het plezier in lezen vinden wij op De Hoge Voorde heel erg belangrijk. In de school is in samenwerking met de bibliotheek West-Achterhoek/Bibliotheek op school, een schoolbibliotheek ingericht, om het lezen bij kinderen stimuleren.

Bij binnenkomst via de hoofdingang treft u in de hal een aantrekkelijke schoolbibliotheek aan waarin de boekencollectie van school is aangevuld met een actuele collectie. De schoolbibliotheek heeft een ruime collectie boeken vol mooie, spannende, grappige, griezelige en informatieve boeken; boeken die de kinderen tot lezen verleiden. Met hulp van enthousiaste ouders kunnen de kinderen op vaste momenten zelfstandig, de schoolbibliotheek bezoeken en boeken lenen, net zoals in de echte bibliotheek. Ook hebben de boeken eenzelfde indeling en rubricering. Jaarlijks wordt de schoolbibliotheek uitgebreid en vernieuwd met nieuwe boeken.Op deze manier brengt de Bibliotheek op school lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij de leerlingen. Van de kleintjes tot de achtstegroepers en van veellezers tot kinderen met leesproblemen: ze vinden allemaal hun boeken in deze moderne schoolbibliotheek!

De Bibliotheek op school betekent samenwerken, verbetering van de taalvaardigheid, vergroten van de leesmotivatie, het trainen van informatievaardigheden/mediawijsheid van leerlingen. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan technisch, begrijpend lezen en leesbevordering. Hiervoor maken we o.a. ook gebruik van onze schoolbibliotheek.

Door kinderen op school boeken te laten lenen denken we dat een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek laagdrempeliger wordt, mede omdat we met hetzelfde systeem werken. We hopen het lezen voor kinderen leuker en aantrekkelijker te maken.

Daarnaast verzorgt de Bibliotheek West-Achterhoek/Bibliotheek op School elk jaar voor elke groep een les. Het doel en onderwerp van deze les kan per jaar en groep verschillen. Lessen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op leesbevordering of mediawijsheid. Ook wordt incidenteel het leesgedrag van de kinderen in de groepen 5 t/m 8 en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten gemeten.

Leerkrachten en leerlingen vullen jaarlijks De Monitor van de Bibliotheek op school in. Dat is een digitale vragenlijst die inzicht geeft over o.a. het lees-en leengedrag van de leerlingen en het leesbevorderend gedrag van de leerkrachten. De leescoördinator van de school stelt n.a.v. deze gegevens een leesplan op met acties en doelen om zo het leesklimaat op school nog verder te verbeteren. Dit gaat in samenwerking met de leesconsulent van de Bibliotheek op school.

Meer informatie over de ‘Bibliotheek op school’ kunt u vinden op www.debibliotheekopschool.nl