Menu
Zoeken Annuleer

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de JGZ ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts onderzoekt kinderen op een aantal vaste momenten. Op de basisschool rond de leeftijd van 5 jaar. In een onderzoek is er aandacht voor gezondheid, ontwikkeling en opvoeding. En natuurlijk voor een gezonde leefstijl. Het is mogelijk om een extra onderzoek aan te vragen als dat nodig is.

Een aantal keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur op de basisschool. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding of zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn.

De jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan onze school is Petra Keizer (p.keizer@ggdnog.nl). De schoolarts, verbonden aan De Hoge Voorde is Marjolein van ‘t Leven (m.leven@ggdnog.nl). 

Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken op het gebied van zorg en welzijn dan kunt u daarnaast ook terecht bij de sociale teams van de gemeente, locatie Vorden, Raadhuisstraat 6. Telefonisch zijn de teams elke dag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, via tel. (0575) 75 02 50