Menu
Zoeken Annuleer

Verzekeringen

SKBG heeft voor haar scholen een algemene aansprakelijkheidsverzekering scholen afgesloten.
De leerlingen zijn verzekerd tijdens reguliere schooltijden. De verzekering geldt vanaf 15 minuten voor aanvang van de lestijd tot 15 minuten na beëindiging van de lestijd voor zover de leerling zich op of rond de school bevindt en er van de school kan worden verwacht dat ze toezicht houdt.
Bovendien geldt de verzekering tevens voor alle door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten zoals excursies, schoolreisjes, evenementen e.d.
Ook verzekerd zijn stagiaires, vrijwilligers en alle personen die, op verzoek van de schoolleiding deelnemen aan schoolse- dan wel buitenschoolse activiteiten.

De schoolverzekering is niet bedoeld voor schade aan eigendommen zoals brillen, fietsen, mobiele telefoons e.d. Voor u als ouder is het zinvol een passende gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s dekt.