Menu
Zoeken Annuleer

Verkeers- en veiligheidsbeleid

De school is verplicht om alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te inventariseren en evalueren. Met de voortgangsrapportage van VBA Arbogroep m.b.t. een risico- inventarisatie en evaluatie (R&IE) geeft de school invulling aan die wettelijke eis. Op basis van die RI&E is een plan van aanpak opgesteld, waarin de voornemens staan vermeld om de geconstateerde risico’s te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Naast een algemene advisering (bv. onderhoudscontracten, veiligheidsvoorzieningen en protocollen) over enkele knelpunten is ook een specifieke advisering over enkele schoolgebonden knelpunten opgenomen.
Het advies wordt met inachtneming van prioriteit en mogelijkheid opgevolgd c.q. uitgevoerd. 

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid rondom onze school is voor ons een belangrijk punt van aandacht. De directie van de school en de gemeente hebben regelmatig overleg over de verkeerssituatie. 
We hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:

*  We vragen kinderen die dicht bij school wonen, zoveel mogelijk lopend naar school te komen, in verband met de             beperkte hoeveelheid ruimte voor fietsen op het plein. Dat gaat om kinderen die wonen aan de volgende straten: 

    o Het Hoge
    o Burg. Vunderinkhof
    o Schoolstraat
    o Smidsstraat
    o Dr. C. Lulofsweg
    o Van Heeckerenstraat
    o B. van Hackfortweg
    o Storm v. ’s Gravesandestraat
    o H. van Bramerenstraat
    o Van Limburg Stirumstraat
    o De Voornekamp (1e gedeelte, even nrs. t/m 12, oneven nrs. t/m 21)
    o Hoetinkhof (1e gedeelte, even nrs. t/m 54, oneven nrs. t/m 61)
    o Zutphenseweg (tussen de Boonk en de Smidsstraat)

*   Verder vragen wij ouders om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er is niet veel ruimte om te parkeren rondom de        school en wanneer er veel geparkeerde auto’s langs de kant van de weg staan, zorgt dat voor een onoverzichtelijke          situatie voor de kinderen. Het geldt uiteraard ook voor auto’s die door de straat rijden, dat hoe minder auto’s er rijden,      des te veiliger het is voor de kinderen.

    Wilt u parkeren op de plekken waar dat is toegestaan, dus buiten de gele zones?