Menu
Zoeken Annuleer

Ouderbetrokkenheid en informatievoorziening

Ouder-informatieavonden

De ouders van alle groepen worden door de groepsleerkrachten tijdens de eerste informatieavond  aan het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht van de leerstof en de te hanteren werkwijzes. Naast de groep specifieke informatieavond organiseert de school nog een tweede  informatieavond voor alle ouders. Deze informatieavond vindt plaats aan het einde van het schooljaar en staat altijd in het teken van de terugblik naar het huidige schooljaar en de vooruitblik naar het komende schooljaar.  

Contactmomenten over de ontwikkeling van uw kind

Voor de herfstvakantie is er een startgesprek. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 is dit een ouder-vertel-gesprek, waarbij u vertelt over uw kind. Hiervoor ontvangt u een formulier. Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 maken we gebruik van een POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelings Plan), waarbij uw kind aangeeft waaraan hij/zij wil werken de komende periode. In februari vindt een tweede gesprek plaats en bespreken we - naast het welbevinden van uw kind - aan de hand van het eerste rapport de resultaten van de toetsen. Voor beide gesprekken zijn de ouders en vanaf groep 5 ook de kinderen uitgenodigd. In juni/juli krijgen de kinderen het tweede rapport en volgt een derde oudercontactmoment.  

Schoolgids, jaarkalender, website, Social Schools en nieuwsbrief

Alle informatie over De Hoge Voorde vindt u ieder schooljaar terug in onze schoolgids. De schoolgids is te downloaden via onze website www.dehogevoorde.nl. De jaarkalender met alle activiteiten vindt u in de Social Schoolsagenda.

Social Schools is ons interne communicatiemiddel. Via het ouderportal Social Schools ontvangt u nieuwsbrieven en alle actuele informatie. In Social Schools doen wij ook oproepen aan ouders en informeren we u regelmatig over groeps- en schoolactiviteiten. Social Schools is een besloten groep. Elke ouder ontvangt een eigen inlogcode voor elk kind apart.

Heeft u hulp nodig voor het werken met Social Schools, onze administratief medewerkster Leidienke staat voor u klaar om u te helpen. Zij kan u even op weg helpen met de instellingen van Social Schools zodat u alle informatie vanuit school altijd op uw eigen device ontvangt.