Menu
Zoeken Annuleer

Ouderbetrokkenheid en informatievoorziening

Ouder-informatieavonden

De ouders van alle groepen worden door de groepsleerkrachten tijdens de eerste informatieavond aan het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht van de leerstof en de te hanteren werkwijzen. Naast deze groepsspecifieke informatieavond organiseert de school nog een tweede informatieavond voor alle ouders. Deze informatieavond vindt plaats aan het einde van het schooljaar en staat altijd in het teken van de terugblik naar het huidige schooljaar en de vooruitblik naar het komende schooljaar. Tevens wordt er begin februari nog een extra informatieavond gehouden voor ouders van groep 3. 

Contactmomenten over de ontwikkeling van uw kind

Gedurende het schooljaar zijn er drie oudercontactmomenten, in oktober, februari en juni/juli. Voor de herfstvakantie is er een startgesprek. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 is dit een ouder-vertel-gesprek, waarbij u vertelt over uw kind. Hiervoor ontvangt u een formulier. Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 maken we gebruik van een POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelings Plan), waarbij uw kind aangeeft waaraan hij/zij wil werken de komende periode. In februari vindt een tweede gesprek plaats en bespreken we - naast het welbevinden van uw kind - aan de hand van het eerste rapport, de resultaten van de toetsen. In juni/juli krijgen de kinderen het tweede rapport en volgt (met uitzondering van groep 8) een derde oudercontactmoment.  Voor alle drie de gesprekken zijn de ouders (en vanaf groep 5 ook de kinderen) uitgenodigd. 

Evaluatie en rapportage

Twee keer per jaar ontvangt de leerling een rapport, met daarin meerdere formulieren. Het formulier ‘dit ben ik’ met een foto van de leerling, het formulier ouder-vertel-gesprek of het POP-formulier. Daarnaast ook een rapport waarin de resultaten van de methodetoetsen vermeld staan en een stukje over de sociaal-emotionele ontwikkeling. De resultaten thematisch werken VierKeerWijzer worden ook in het rapport verwerkt. Dit is voor groep 3 een tekening, voor groep 4 een verhaal en voor de groepen 5 t/m 8 een kennistest. 

Dit rapport wordt besproken met ouders en leerling (groep 5 t/m 8) tijdens de oudercontactmomenten in februari en juni/juli.  Wij adviseren iedere ouder minimaal 3x per schooljaar in gesprek te zijn met de leerkracht over de ontwikkelingen van hun kind(eren).

Schoolgids, jaarkalender, website, Social Schools, nieuwsbrief en Google Classroom/Meet 

Alle informatie over De Hoge Voorde vindt u ieder schooljaar terug in onze schoolgids. De schoolgids wordt per schooljaar éénmalig aan ouders verstuurd en is verder te vinden op onze website. De jaarkalender met alle activiteiten, vakanties en vrije dagen vindt u in de agenda van Social Schools (op de website communiceren wij alleen vakanties en vrije dagen).

Via Google Classroom zetten we aan de hand van de te realiseren leerdoelen digitale lessen klaar voor de leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen ook thuis altijd verder werken aan school. Daarnaast gebruiken we Google Meet om, daar waar noodzakelijk of gewenst, digitaal contact te hebben tussen de leerling, de ouder, de klas en de leerkracht.

Social Schools is ons interne communicatiemiddel. Via dit ouderportal ontvangt u nieuwsbrieven en alle actuele informatie. In Social Schools doen wij ook oproepen aan ouders en informeren we u regelmatig over groeps- en schoolactiviteiten. Social Schools is een besloten groep. Elke ouder ontvangt een eigen inlogcode voor elk kind apart.  

Heeft u hulp nodig voor het werken met Social Schools, onze administratief medewerkster staat voor u klaar om u te helpen. Zij kan u even op weg helpen met de instellingen van Social Schools zodat u alle informatie vanuit school altijd op uw eigen device ontvangt.