Menu
Zoeken Annuleer

Beleid informatieplicht ouders

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Het is belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen aan ons kenbaar maken. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie in tweevoud verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavond en kindgesprekken. Als één van de ouders dit anders wil, kan dit aan de directie worden doorgegeven. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Alle overige informatie wordt in enkelvoud meegegeven; op verzoek kan het ook aan de ouder verstrekt worden, bij wie het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind hebben een beperkt recht op informatie. Zij moeten daar zelf om vragen. Als door derden om informatie over een kind gevraagd wordt, zal de school altijd beide ouders om toestemming vragen.