Menu
Zoeken Annuleer

Dagindeling

Start van de dag

Bij de start van dit schooljaar hebben wij als school te maken met richtlijnen vanuit de overheid in verband met Corona. Dat betekent dat we ook op het schoolplein het risico op besmetting willen voorkomen door ouders en verzorgers te vragen de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 tot aan de schoolhekken (Dr. C. Lulofsweg en Schoolstraat) te brengen op 1,5 meter afstand van elkaar. Hiermee willen we ook de kinderen stimuleren in hun zelfstandigheid. Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dat ouders en verzorgers de kinderen via een vaste looproute op het bomenplein (plein grenzend aan Het Hoge) brengen tot aan de deur. Daar staat de juf om de kinderen te verwelkomen. Om 8.15 uur gaan iedere ochtend de deuren van school open, lopen de kinderen gelijk door naar hun eigen groep waar de leerkracht het kind begroet en om 8.30 uur starten de lessen. Als in bovenstaande regels veranderingen komen, zullen wij ouders en verzorgers hiervan op de hoogte stellen.

Lezen 

De leerkracht neemt met de kinderen de dagindeling door en bespreekt de doelen die centraal staan.  Vervolgens wordt schoolbreed gestart met het (leren) lezen (aanpak LIST, zie het kopje School/Organisatie van ons onderwijs/Onderwijsprogramma en methodes/aanvankelijk-, technisch- en begrijpend lezen). Dat betekent voor alle kinderen een leesactiviteit naar eigen niveau en behoefte, bijvoorbeeld vrij lezen, voorlezen, maatjeslezen of instructies door de leerkracht. Sommige kinderen wisselen daarbij van groep en lezen in een groep met een andere leerkracht. Na het lezen volgen de kinderen het dagprogramma van hun eigen groep.

Ochtendpauze

De ochtendpauzes worden in blokken georganiseerd. De groepen 1 en 2 spelen samen een halfuur buiten op het ‘bomenplein’. Ditzelfde geldt ook voor groep 3. De groepen 7 en 8 spelen samen een kwartier buiten op het ‘sportplein’, net als de groepen 4, 5 en 6. 

 Samen eten en middagpauze

                                                                                                                                                                                              Net als in de ochtendpauze lunchen en spelen de kinderen op verschillende tijden. Op deze wijze hebben de kinderen voldoende ruimte op de verschillende speelpleinen van de school. De kinderen eten samen met de leerkracht hun meegebrachte lunch en vervolgens spelen/sporten zij buiten onder begeleiding van een medewerker van De Hoge Voorde, een pedagogisch medewerker van Avonturijn en een medewerker Beweegwijs. Het lunchen/spelen kan ook in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Kinderen worden gestimuleerd in het spelen van verschillende spellen en sporten, maar hebben daarnaast uiteraard ook de keuze om alleen te spelen of met anderen te kletsen, te ‘chillen’. 

De groepen 7 en 8 spelen een halfuur samen op het ‘sportplein’, ditzelfde doen groep 4, 5 en 6. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 gaan een halfuur naar buiten naar het ‘bomenplein/zijplein’.  


Gezamenlijke afsluiting van de dag
                                                                                                                                                                                                In iedere groep wordt aan het eind van de dag met elkaar teruggekeken naar wat geleerd en gedaan is. Kinderen leren om te evalueren en te reflecteren. Er wordt vooruitgekeken naar de volgende dag.