Menu
Zoeken Annuleer

Vervanging bij ziekte van een leerkracht

Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht zetten we alles in werking om vervanging te regelen via de daartoe beschikbare kanalen. Waar mogelijk vangen wij dit op met eigen leerkrachten.

Lukt het niet om op tijd geschikte vervanging te regelen, dan worden de kinderen verspreid over een aantal andere groepen. Mocht dit ook geen mogelijkheid zijn, dan zullen we in het uiterste geval overgaan tot het naar huis sturen van kinderen.
Mocht dit aan de orde zijn, dan worden de ouders van de leerlingen van de betreffende groep hiervan op de hoogte gesteld. Als de leerling al op school aanwezig was ten tijde van de ziekmelding van de leerkracht, dan wordt hij/zij, na telefonische melding aan de ouders, naar huis gestuurd (of opgehaald door ouders/verzorgers of oppas). Indien een leerling door omstandigheden thuis niet kan worden opgevangen, dan zorgt de school voor opvang.