Menu
Zoeken Annuleer

Huiswerk

Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt over het algemeen veel huiswerk meegegeven. Voor een aantal kinderen is het een probleem om hier goed mee om te gaan. Wij proberen de kinderen te helpen door al regelmatig huiswerk mee te geven gedurende hun basisschoolperiode. Zo kunnen zij er alvast aan wennen om thuis ook eens wat te leren of te maken.
In de groepen 3 t/m 6 blijft dat beperkt: wij stimuleren ouders en kinderen bijvoorbeeld wel om thuis veel te lezen, om samen tafels te oefenen en geven tips over websites om spelenderwijs te oefenen met verschillende vakgebieden. Ook vragen wij hen incidenteel om thuis eens wat informatie op te zoeken en een kleine presentatie voor te bereiden (dit laatste gebeurt dan met name in de groepen 5 en 6).
In groep 5 wordt voor het eerst ook topografie aangeboden. In het begin zal dit nog vooral bestaan uit opdrachten in de klas, later wordt dit uitgebreid naar het leren van een aantal plaatsen als huiswerk.

In de groepen 7 en 8 bieden wij het huiswerk structureel aan. Het gaat dan om huiswerk dat de kinderen wekelijks maken in de vorm van werkwoordspelling, ontleden of rekenen. Dit huiswerk nemen de kinderen wekelijks op woensdag mee en wordt dan besproken met de leerkracht.
Verder gaat het om het leren van toetsen op het gebied van wereldoriëntatie en topografie. Dit is lesstof die de kinderen op school al hebben besproken.
In groep 8 leren wij de kinderen ook om een agenda te gebruiken.