Menu
Zoeken Annuleer

Opbrengstgericht passend onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 zijn alle SKBG-scholen gestart met de implementatie van Opbrengstgericht passend onderwijs (OPO). Binnen OPO wordt de dagelijkse onderwijspraktijk gekoppeld aan opbrengstgericht passend onderwijs, met als uiteindelijke doelen het bieden van passend onderwijs en het realiseren van opbrengsten. Het onderwijsprogramma heeft tot doel om alle leerlingen te bedienen. Binnen OPO wordt per vakgebied planmatig gewerkt met schoolbrede onderwijsplannen. Over de uitgangspunten van Opbrengstgericht passend onderwijs kunt u meer lezen in ons ondersteuningsplan,  deze kunt u vinden onder het kopje 'School/Documenten/Ondersteuningsplan'.