Menu
Zoeken Annuleer

Leerlingondersteuning

Onder leerlingondersteuning verstaan we onderwijsondersteuning op didactisch en pedagogisch gebied. Leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht(en). Als team voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van álle leerlingen van onze school. De ondersteuning voor de kinderen start in de eigen groep. De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen en signaleert of het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de groepsleerkracht signaleert dat het onderwijsaanbod onvoldoende passend is voor de individuele leerling, kunnen hierin aanpassingen worden gedaan. De groepsleerkracht gaat zelfstandig, of in overleg met collega’s, ouders en kind, op zoek naar oplossingen en wordt hierin ondersteund door de intern begeleider. De coördinatie van de extra zorg is in handen van de intern begeleider.

De school biedt Basisondersteuning. Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is kan de school hierin worden ondersteund door het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Voor specifiekere ondersteuningsvragen kan er ook een beroep worden gedaan op het expertiseteam van het samenwerkingsverband.