Menu
Zoeken Annuleer

Leerlingondersteuning

Onder leerlingondersteuning verstaan we onderwijsondersteuning op didactisch en pedagogisch gebied. Leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht(en). Als team voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van álle leerlingen van onze school. De ondersteuning voor de kinderen start in de eigen groep. De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen en signaleert of het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de groepsleerkracht signaleert dat het onderwijsaanbod onvoldoende passend is voor de individuele leerling, kunnen hierin aanpassingen worden gedaan. De groepsleerkracht gaat zelfstandig, of in overleg met collega’s, ouders en kind, op zoek naar oplossingen en wordt hierin ondersteund door de intern begeleider. De coördinatie van de extra zorg is in handen van de intern begeleider.

De school biedt Basisondersteuning. Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is kan de school hierin worden ondersteund door het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Voor specifiekere ondersteuningsvragen kan er ook een beroep worden gedaan op het expertiseteam van het samenwerkingsverband.

Kangoeroe- en kikkergroep

De kangoeroegroep is een plek waar leerlingen van groep 5/6 elke donderdag en de leerlingen van groep 7/8 elke maandag anderhalf uur bij elkaar komen om te werken aan uitdagende projecten. Het zijn kinderen voor wie de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging biedt. 

In de kangoeroegroep werken we aan projecten die te maken hebben met bouwen, ontwerpen, creëren, bedenken en programmeren. We maken vaak gebruik van opdrachten uit de Pittige Plustorens. In deze torens zitten bijvoorbeeld opdrachten als: bouw een knikkerbaan van papier, ontwerp je eigen droomschool en hoe werkt een alarm of sensoren. Individueel of in groepjes werken de kinderen aan deze opdrachten die ze zelf kiezen.

De leerkracht van de kangoeroegroep helpt deze kinderen o.a. bij: leren samen werken, leren plannen en ordenen van ideeën, leren doorzetten en leren presenteren.

Op gezette tijden in het jaar doen we ook gezamenlijke activiteiten: zo debatteren we bijvoorbeeld in de Derde Kamer, doen we opdrachten die te maken hebben met leiderschap tonen of samen werken of krijgen de kinderen een kortere opdracht als: Bedenk een nieuwe Olympische sport en leg deze sport uit aan de rest van de groep.

Als voorloper op de kangoeroegroep is er voor de kinderen halverwege groep 3 en vanaf begin groep 4 de kikkergroep. Deze groep komt 1 uur in de week bij elkaar. Ook hier doen we allerlei activiteiten waarbij een beroep gedaan wordt op verschillende aspecten als samenwerken, doorzetten, presenteren, creatief denken, zodat ook deze kinderen de uitdaging krijgen die ze nodig hebben.

De specialist hoogbegaafdheid is in gesprek met leerkrachten en intern begeleider om te bekijken welke leerlingen in aanmerking komen voor de kangoeroe- of de kikkergroep, en om gedurende hun jaren bij ons op school te kijken of het programma dat we aanbieden voldoet. Ook voert ze jaarlijks gesprekken met deze kinderen en (wanneer dat nodig is) ook met hun ouders.