Menu
Zoeken Annuleer

Het volgen van de ontwikkeling 

Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken we in de groepen 1 en 2 de methode Kleuterplein. Daarnaast worden er eveneens landelijk genormeerde Cito- en CPS-toetsen afgenomen.

Vanaf groep 3 zijn er de methode gebonden toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. De methode gebonden toetsen geven een goed beeld van het presteren van uw kind, maar zeker zo belangrijk zijn de observaties, die wij dagelijks uitvoeren: hoe is uw kind tot dit resultaat gekomen, hoe voelt uw kind zich etc.

De Cito-toetsen geven een beeld van hoe uw kind scoort op de verschillende leerstofonderdelen, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. We nemen 2 keer per jaar de Cito-toetsen af, halverwege het jaar (januari, februari) en tegen het einde van het schooljaar (mei, juni). We nemen onder andere de toetsen af van rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden.