Menu
Zoeken Annuleer

Naar het voortgezet onderwijs

Ouders van groep 8 wordt informatie verstrekt over het vervolgonderwijs, tijdens een informatieavond. Het gaat dan om de verschillende types vervolgonderwijs en de verschillende scholen in en om Vorden. Deze informatieavond zal zijn op woensdag 14 november 2018.

De scholen voor het voortgezet onderwijs houden ‘open dagen’, die u ook als uw kind in groep 7 zit, kunt bezoeken om u samen met uw kind te oriënteren op de verschillende mogelijkheden.

In groep 8, maar ook reeds aan het einde van groep 7, krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Belangrijke overwegingen hierbij zijn werkhouding, studieplezier, leerprestaties, zelfstandigheid en inzicht.

Na het voorlopig schooladvies volgt het definitieve schooladvies in de week vóór de voorjaarsvakantie, tijdens de definitieve adviesgesprekken op 19, 20 en 21 februari 2019. Het schooladvies geeft een niveau van voortgezet onderwijs aan, niet een bepaalde school.

Na het definitieve schooladvies melden ouders hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. De school zorgt ervoor dat alle relevante gegevens, na toestemming van de ouders, naar de school voor voortgezet onderwijs verzonden worden.

De centrale eindtoets wordt in april afgenomen. De uitslag van de eindtoets heeft geen invloed op het schooladvies. Mocht de uitslag van de eindtoets veel afwijken van het schooladvies dan kan dat aanleiding zijn tot nieuw overleg tussen school en ouders. Een schooladvies mag alléén naar een hoger onderwijsniveau worden bijgesteld.