Menu
Zoeken Annuleer

Begeleiding overgang naar voortgezet onderwijs

Ouders van groep 8 wordt informatie verstrekt over het vervolgonderwijs. In november presenteren de VO-scholen in de regio zich tijdens een scholenmarkt. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende scholen in en om Vorden.

De scholen voor het voortgezet onderwijs houden ook ‘open dagen’, die u ook als uw kind in groep 7 zit, kunt bezoeken om u samen met uw kind te oriënteren op de verschillende mogelijkheden.

Aan het einde van groep 7, krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Belangrijke overwegingen hierbij zijn werkhouding, studieplezier, leerprestaties, zelfstandigheid en inzicht.

Na het voorlopig schooladvies volgt in groep 8 het definitieve schooladvies, tijdens de adviesgesprekken in februari. Het schooladvies geeft een niveau van voortgezet onderwijs aan, niet een bepaalde school.

Na het definitieve schooladvies melden ouders hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. De school zorgt ervoor dat alle relevante gegevens, na toestemming van de ouders, naar de school voor voortgezet onderwijs verzonden worden.

De centrale eindtoets wordt in april afgenomen. De uitslag van de eindtoets heeft geen invloed op het schooladvies. Mocht de uitslag van de eindtoets veel afwijken van het schooladvies dan kan dat aanleiding zijn tot nieuw overleg tussen school en ouders. Een schooladvies mag alleen naar een hoger onderwijsniveau worden bijgesteld.