Menu
Zoeken Annuleer

Oecumenische identiteit

We zijn een school waar respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn. Onze school wil kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid, hen leren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, voor de ander en de omgeving waarin je leeft.

Dat betekent dat we kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging. Openheid, tolerantie, saamhorigheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke thema's.

Onze school staat dan ook open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun achtergrond, levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Het is daarnaast ook een plek waar wij in onze lessen bewust aandacht besteden aan diverse godsdiensten.

Op onze school vinden wij het belangrijk om samen te vieren. Dat betekent dat we met elkaar willen stilstaan bij het leven, in vreugde en verdriet. We vieren met elkaar verschillende christelijke feestdagen, waarbij alle kinderen meedoen.